Klim materiaal

 

Waarom zouden werkgevers klimmateriaal moeten laten keuren?dat
Het inspecteren van klimmateriaal is een belangrijke veiligheidsmaatregel en is in Nederland niet een directe wettelijk verplichting. Wel verplicht te zorgen voor veilig gereedschap. Een periodieke keuring volgens de NEN 2484 / Besluit Draagbaar Klimmaterieel geeft u inzicht hierin. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat hun werknemers veilig en betrouwbaar klimmateriaal gebruiken en dit regelmatig inspecteren om hun veiligheid te garanderen.

Klimmen en werken op hoogte kan een gevaarlijke activiteit zijn, zelfs voor ervaren klimmers. Als werkgevers niet letten op de kwaliteit van hun uitrusting of deze niet regelmatig laten keuren, kunnen er ongelukken gebeuren. Door de Arbeidsinspectie (figuur 4.1)  is er bekend gemaakt dat in 34% van de gemelde arbeidsongevallen in de jaren 2020 en 2021 te maken hadden met werken op hoogte.  
Veiligheid staat altijd voorop bij elke vorm van gevaarlijke werkomgeving, maar er zijn extra redenen waarom werkgevers hun klimmateriaal regelmatig moeten laten keuren. 

Voordelen van regelmatige keuren van klimmateriaal:
Wanneer werkgevers investeren in regelmatige inspectie van hun klimmateriaal, kunnen zij er zeker van zijn dat het materiaal voldoet aan de veiligheidsnormen. 

 1. Dit vermindert het risico op letsel of overlijden als gevolg van gebrekkig of onbetrouwbaar materiaal
 2. Bespaard op reparatiekosten als gevolg van slijtage.
 3. Goed onderhouden uitrustingenzijn efficiënter, waardoor de productiviteit van de  werknemers toeneemt. 
 4. Minimaliseert de aansprakelijkheid als er toch een ongeluk gebeurt door nalatigheid van de werkgever.

Ongevallen door niet-geïnspecteerd klimmateriaal vaststellen:
Ongevallen veroorzaakt door niet-geïnspecteerd klimmateriaal kunnen moeilijk te identificeren zijn omdat ze meestal zeer ernstige verwondingen of de dood tot gevolg hebben - wat het onderzoek bemoeilijkt door een gebrek aan bewijs op de plaats van het ongeval of door getuigen die zich niet duidelijk genoeg herinneren wat er is gebeurd om een nauwkeurig verslag op te stellen. 

Er zijn echter enkele tekenen die erop kunnen wijzen dat een ongeval heeft plaatsgevonden als gevolg van onvoldoende onderhoud door de werkgever -

 • zoals versleten touwen of harnassen die niet langer aan de normen voldoen;
 • verroeste karabiners of andere hardware; 
 • gerafelde koorden die tekenen van overbelasting vertonen die verder gaan dan wat bij normaal gebruik wordt verwacht; 
 • verkeerd opgetuigde systemen die bij overbelasting tot vallen kunnen leiden; 
 • katrolsystemen die geen adequate wrijvingscontrole bieden, enz.

  In alle gevallen waarin deze tekenen aanwezig zijn, moet onmiddellijk worden nagegaan of er voorafgaand behoorlijk onderhoud is gepleegd alvorens de betrokken voorwerpen opnieuw te gebruiken totdat zij via professionele inspectiediensten als veilig zijn gecertificeerd.

Ongeacht of ze binnen of buiten worden gebruikt. Dit helpt niet alleen de risico's te beperken die gepaard gaan met onjuist onderhoud dat tot een ongeval leidt, maar biedt ook de zekerheid dat werknemers efficiënt kunnen werken zonder zich zorgen te hoeven maken over slecht functionerend materiaal dat tijdens werkzaamheden letsel of de dood kan veroorzaken. Door onderhoudsprotocollen bij te houden, zoals het inspecteren van alle onderdelen voor elke dienst, kunnen werkgevers zorgen voor een veiligere werkomgeving en tegelijkertijd kostbare rechtszaken als gevolg van nalatigheid voorkomen.

Na de keuring?
Na de keuring ontvangt u certificaten van alle gekeurde machines. Met hierbij de bevindingen van de keurmeester. Deze documenten zult u digitaal ontvangen, met hierbij een overzicht van goed en afgekeurde arbeidsmiddelen. tevens ontvangt u een bulkcertificaat fysiek.

Neem hier contact op voor een afspraak.