Magazijnstellingen

 

Waarom magazijnstellingen moeten worden geïnspecteerd?
Magazijnstellingen zijn een essentieel onderdeel van elk magazijn of opslagfaciliteit. Het biedt de noodzakelijke ondersteuning voor goederen en materialen, waardoor het mogelijk wordt om items op een georganiseerde en efficiënte manier op te slaan. Het belang van veilige en structureel gezonde magazijnstellingen kan niet genoeg worden benadrukt. Daarom is het belangrijk dat magazijnen regelmatig worden getest, geïnspecteerd en onderhouden om ervoor te zorgen dat de stellingen veilig zijn voor de werknemers.

Waar wordt er opgelet?

Bij het testen en inspecteren van magazijnstellingen zijn er verschillende belangrijke punten waarmee rekening moet worden gehouden om de veiligheid van de werknemers te garanderen.

  1. Omvang en capaciteit van de stellingen worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze de belasting aankunnen.
  2. Alle zichtbare tekenen van slijtage of schade worden opgemerkt en onmiddellijk worden aangepakt.
  3. Onderdelen worden gecontroleerd op potentiële gevaren zoals gebroken onderdelen of losse bouten.
  4. Gekwalificeerde technicus ten minste eenmaal per jaar een gedetailleerde veiligheidscontrole van het gehele systeem uitvoeren.

Nederland heeft specifieke normen vastgesteld met betrekking tot inspecties van magazijnstellingen die moeten zorgen voor een hoog veiligheidsniveau in magazijnen in het hele land. Dit is vastgesteld volgens de NEN-EN 15635. Deze normen zijn gebaseerd op Europese regelgeving die tot stand is gekomen met input van industrie-experts uit heel Europa. Minimaal één keer per jaar moeten uw stellingen worden gekeurd. Zo'n keuring bestaat uit een visuele inspectie en een beoordeling door gekwalificeerd personeel dat is opgeleid op relevante gebieden zoals wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk en technieken voor het beheer van opslagactiviteiten.

Periodieke inspecties zijn essentieel als het gaat om het waarborgen van de veiligheid van werknemers in een magazijn, omdat ze werknemers de gelegenheid bieden vertrouwd te raken met hun omgeving en in staat stellen potentiële risico's te identificeren voordat het ernstige problemen worden. Een grondig onderzoek omvatten van alle onderdelen binnen een bepaald systeem, waaronder rekken, balken, frames, pallets enz. Bovendien moeten alle onderdelen afzonderlijk worden geïnspecteerd, zodat eventuele zwakke punten snel kunnen worden opgespoord voordat ze later grote problemen veroorzaken.

Na de keuring?
Na de keuring ontvangt u certificaten van alle gekeurde machines. Met hierbij de bevindingen van de keurmeester. Deze documenten zult u digitaal ontvangen, met hierbij een overzicht van goed en afgekeurde arbeidsmiddelen. tevens ontvangt u een bulkcertificaat fysiek.

Neem hier contact op voor een afspraak.