Rolsteigers, ladders en trappen

Werken op hoogte brengt veel risico met zich mee. Helaas is dit een van de meest voorkomende arbeidsongevallen. Dit voorkomen is de verantwoordelijkheid van de werkgever. 

De meest voorkomende ongevallen zijn:

  1. Vallen van een hoogt
  2. Vallen door de opening van een werkvloer
  3. Getroffen worden door een object die valt
  4. Langere vluchtweg tijdens een calamiteit 

Indien een van de bovengenoemde risico's voor kan komen dient dit vast gelegd te worden in de RI&E.

Materialen zoals een rolstijgers, ladders en trappen zijn ook een onderdeel van de arbeidsmiddelen.
Deze materialen dienen dan ook gekeurd te worden door een deskundige of instelling.

Waar keurt de keurmeester op?
Tijdens een keuring zal onze keurmeester op vele punten letten.
Onder meer op:
een visuele inspectie van de algemene staat
sporten en bomen recht zijn en degelijk vast zitten
speling op de onderdelen
lasverbindingen en roest

Naast de genoemde aandachtpunten zijn er meer punten die worden meegenomen door de keurmeester dit is sterk afhankelijk van het aangeboden materiaal. Na een inspectie kan de keurmeester je vertellen waar hij tijdens de keuringen allemaal op heeft gecontroleerd.

Wat zegt de wet over "werken op hoogte"?

In het Arbobesluit staan de regels hierin vast gelegd.

  1. Arbobesluit artikel 3.16: Voorkomen valgevaar - de werkgever moet de nodige maatregelen treffen.
  2. Arbobesluit artikel 7.18b: Hijs- en hefwerktuigen voor personen.
  3. Arbobesluit artikel 7.23: Gebruik van arbeidsmiddelen voor werken op hoogte, zoals ladders, steigers en trappen.
  4. Arbobesluit artikel 7.34: Steigers.

Na de keuring?
Na de keuring ontvangt u certificaten van alle gekeurde machines. Met hierbij de bevindingen van de keurmeester. Deze documenten zult u digitaal ontvangen, met hierbij een overzicht van goed en afgekeurde arbeidsmiddelen. tevens ontvangt u een bulkcertificaat fysiek.

Neem hier contact op voor een afspraak.