BHV-plan

In de arbowet (Artikel 15) is vastgesteld dat iedere werkgever verantwoordelijk is voor:

  1. zorgdragen voor voldoende BHV-ers
  2. BHV-ers dusdanig trainen, dat ze voorbereid zijn op de gestelde risico's 
  3. Uitrusting voldoen ter beschikking stellen, zodat ze hun taken kunnen uitvoeren
  4. Het organiseren van de BHV organisatie zo inrichten, dat zij hun taken kunnen vervullen

Zoals gesteld zijn de verplichtingen redelijk open. 

Anders gezegd; hier moet een plan voor gemaakt moet worden om te bepalen wanneer het voldoende is. Dit doen we doorgaans doormiddel van een BHV-plan.

Het BHV-plan is een draaiboek met hierin een aantal belangrijke maatregelen zijn vastgesteld. Hiermee wordt het voor de BHV een belangrijk hulpmiddel voor de noodsituaties. het is ook zeer belangrijk dat het plan regelmatig wordt herzien en gebruikt door de BHV organisatie. Hiermee zorgen we er voor dat het een levendig document is. waar ieder zijn belang mee is geborgd.   

Door een goed draaiende  BHV organisatie te hebben. draag je niet alleen een goede zorg voor je werknemers, maar zorg je ook voor een goed bedrijfscontinuïteit. 

Want als die prullenbak brand kan uitbreiden tot een extreme brand, terwijl je de brand wellicht snel de kiem gesmoord had kunnen worden. Dan heb je als bedrijf misschien alleen wat rookschade. 

Met een goed Plan kun je ervoor zorgen dat je BHV organisatie goed opgeleid is. 
Tevens leg je erin vast welke spullen nodig zijn voor de goede inzet van je BHV-team.

Een goede beschrijving is dus van alle maatregelen en voorzieningen die een werkgever heeft getroffen om direct te kunnen reageren op calamiteiten en noodsituaties. Het BHV-plan maakt inzichtelijk wie welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft en hoe de communicatie richting de professionele hulpdiensten en andere organisaties geregeld is.