Gevaarlijke Stoffen

Gevaarlijke stoffen, zorg dat je het hebt geregeld.
Jij als werkgever moet volgens de Arbowet maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de werknemer niet in aanraking komt met gevaarlijke stoffen. Je dient ervoor zorgen dat de blootstelling aan gevaarlijke stoffen niet te hoog is. Dat betekent wettelijke grenswaarden, gehandhaafd dienen te zijn door een  berekening, dit door een van de rekentools van de overheid.  

Register gevaarlijke stoffen.
Ieder bedrijf is verplicht de gevaarlijke stoffen te registreren die aanwezig zijn binnen het bedrijf. Dit register word door 4 all safety doelgericht opgesteld en voldoet volledig aan alle wet- en regelgeving.

Bij het gevaarlijke stoffen register dient van de gevaarlijke stoffen een material safety data sheet (MSDS) bijgevoegd te worden. Tevens kan hier een werk instructie kaart (WIK) hieraan worden bijgevoegd. 
De WIK is een verkorte handleiding voor de BHV of hulpverleners van de MSDS.
Bij de meeste bedrijven is de gevaarlijke stoffen register niet aanwezig of compleet, terwijl dit in alle gevallen verplicht is. 

Als voorbeeld: een autogarage dient alle soorten oliën te hebben geregistreerd. 

Opslag gevaarlijke stoffen. 

 (Brand) gevaarlijke stoffen dienen opgeslagen te worden volgens de richtlijnen van de PGS 15.
In de PSG 15 zijn de arbeidsaspecten en manier van opslag vast gelegd voor de gevaarlijke stoffen.

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het correct opslaan ivm met de veiligheid van de medewerkers, als mede van de hulpdiensten die toegesneld komen bij een calamiteit.  

De PGS doet dit met de volgende hoofdelementen:

  1. de basis van de richtlijn wordt gevormd door de wettelijke kaders;
  2. deze kaders en een uniforme, transparante risicobenadering met de relevante scenario’s vormen de basis voor de doelen in de PGS-richtlijn;
  3. met deze doelen wordt een aanvaardbaar veiligheidsniveau bereikt bij activiteiten met gevaarlijke stoffen, en
  4. in de PGS-richtlijn worden maatregelen beschreven waarmee in ieder geval aan de doelen kan worden voldaan.