Ontruimingsplattegronden

Je komt ze overal tegen: ontruimingsplattegronden.
Een ontruimingsplattegrond is een perfecte tool om bezoekers, werknemers en tal van diverse gasten te laten zien waar de nooduitgangen en hulpmiddelen ter beschikking zijn. 

Heeft u ook wel eens op een ontruimingsplattegrond bekeken? Al is het maar om te zoeken hoe je moet lopen naar een andere locatie. Stiekem neem je dan toch veel op van die kaart.  

Wet- en regelgeving
Ontruiming van een gebouw is één van de gestelde eisen vanuit de Arbowet. In de arbo-wet wordt onder andere in aangegeven dat veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek gegarandeerd moet zijn.
Om dit te bereiken dient, conform de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 15), een organisatie te beschikken over een BHV-organisatie en een complete ontruimingsplan. Dit staat eveneens vermeld in het bouwbesluit 2012 hfdst. 6. Vanuit het bouwbesluit wordt voor de uitwerking verwezen naar de NEN-8112 en de NEN-1414. Hierin  worden nadrukkelijk de ontruimingsplattegronden beschreven.
Een ontruimingsplattegrond word een eis indien een brandmeldinstallatie (BMI) in het pand aanwezig is.
Indien de BMI niet aanwezig dan kan het nog steeds nodig zijn om een ontruimingsplattegrond te laten maken, u hebt als werkgever de verplichting om de gasten en bezoekers correct te instrueren over noodsituaties. Dit mag op diverse manieren. Een van de manieren om bezoekers te informeren kan ook  mondeling met een veiligheidsbriefing.