Risico-inventarisatie & Evaluatie 

Risico-Inventarisatie & Evaluatie is een hulpmiddel waarmee de risico’s binnen uw organisatie worden geïnventariseerd. Nadien wordt er een evaluatie opgesteld met de openstaande punten.

De RI&E wordt afgerond met een plan van aanpak, wat doel geeft voor de verdere uitvoering van de openstaande punten, om hier maatregelen in te kunnen treffen.

RI&E? Waarom zou je?

  1. Risico’s zichtbaar maken binnen uw organisatie, ook de niet direct zichtbare risico's.
  2. Verplicht die de werkgever heeft vanuit de ARBO-wet
  3. Voorkomt dat u bij een inspectie van inspectie SZW een boete kunt ontvangen
  4. Veiligheid bieden aan uw werknemers 

Een missende RI&E kan direct, zonder waarschuwing leiden tot hoge boetes,  indien er een controle is door de inspectie SZW. Voorheen bekent als de Nederlandse Arbeidsinspectie

Als werkgever wilt u een veilige en verantwoorde werkplek bieden voor uw medewerkers en zit niet op onnodige hoge kosten te wachten door ziekteverzuim. 
Wilt u de risico’s in uw bedrijf beheersbaar hebben en de arbeidsomstandigheden van uw medewerkers verbeteren? Laat de zichtbare en onzichtbare risico’s inventariseren en de mogelijke gevolgen hiervan binnen uw organisatie inventariseren. Heeft u personeel in dienst, waaronder stagiaires, uitzendkrachten en vrijwilligers? Dan bent u volgens de Arbowet verplicht een risico inventarisatie en evaluatie uit te voeren.

De diverse soorten Risico-Inventarisatie & Evaluatie 
Als een werkgever minder dan 1fte arbeid in dienst heeft, is een RI&E niet noodzakelijk. De werkgever is dan verplicht om een V&G checklist in te vullen, hier voor kunt u terecht op www.rie.nl.

Bij firma's onder de 25 medewerkers wordt gebruik gemaakt van een de branche gerichte -RI&E. In de meeste gevallen is dit moeilijk en tijdrovend, Om zorg te dragen dat er een correct uitgevoerde RI&E  beschikbaar is  bij de organisatie. Is het advies om een RI&E door een professional uit te laten maken.

Heeft u meer dan 25 medewerkers in dienst dan is de werkgever verplicht de RI&E te laten toetsen door een kerndeskundige. Dit kan een hoger veiligheidskundige, bedrijfsarts, arbeidshygiënist of arbeids- en organisatiespecialist zijn. Onze aanrader is om te kiezen voor een veiligheidskundige en/of arbeidshygiënist. Deze specialisten hebben een opleiding gevolgd om een RI&E te creëren en te toetsen.
Dit levert in de meeste gevallen het hoogste resultaat op.