Welke locaties zijn er allemaal mogelijk?
Alle aangeboden opleidingen kunnen op onze opleiding locatie worden gevolgd.

Heeft uw bedrijf een leslokaal, overlegruimte of een rustige grote ruimte. Dan is er de optie om de training bij u op het bedrijf te geven. Na een training is het mogelijk dat er een beoordelaar van een erkend examenbureau op het bedrijf komen. Hierbij worden eventuele hulpmiddelen op gestald door de instructeur.  
Is een dergelijke les- en examenruimte niet beschikbaar of heeft uw bedrijf kan geen volle klas maken, dan bent u op onze locatie van harte welkom.

Is er een clubgebouw of een andere verhuur locatie mogelijk bij jullie bedrijfspand in de buurt.
Zijn deze opties ook allemaal bespreekbaar. Komen jullie werknemers uit alle windrichtingen van Nederland; dan zullen wij voor u opzoek gaan naar een geschikte opleiding locatie!

Welke soorten opleiding zijn er onder meer beschikbaar? 

Basic Life Support, Basis EHBO, Brand en Ontruiming, BLS & EHBO, hoofd-BHV, Ploegleider

Heftruckchauffeur, Reachtruckchauffeur, Veilig werken met de EPT en Stapelaar

U21 EHBO (Code 95),U21 EHBO met e-learning (code 95) U05 VCA (Code 95)

Wat zegt de Wet over opleidingen:
Volgens de arbowet 

Artikel 8:

De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico's te voorkomen of te beperken.
Tevens zorgt de werkgever ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de wijze waarop de deskundige bijstand, bedoeld in de artikelen 13, 14, 14a en 15, in zijn bedrijf of inrichting is georganiseerd.

Artikel 11 
De werknemer is verplicht om in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen. Met name is hij verplicht om:
d.  mede te werken aan het voor hem georganiseerde onderricht bedoeld in artikel 8;

Welke Certificeringsinstituut zit achter de opleidingen?
4allsafety heeft gekozen voor transpiratie in de kwaliteitsborging. Uiteindelijk wil je als opleider een duidelijk beeld hebben hoe een opleiding in elkaar wordt gezet. Waar de instructeurs aan dienen te voldoen. Om hier de kwaliteit zo hoog mogelijk te hebben. Vandaar dat de keuze op CIBOT is gekomen.