Bedrijfshulpverlening 

Een doelmatige dagcursus waar alle verplichte onderdelen aanbod komen.  

  1. Brand
  2. ontruimen
  3. eerste hulp
  4. reanimatie 

Onze zorg is om onze kennis van de trainer op een interessante en uitdagende manier over te dragen aan de cursist.  

Een goede BHV-organisatie zal er zorg voordragen dat er een bedrijfscontinuïteit kan zijn. 
Om na een calamiteit de draad voor je als werkgever zo snel mogelijk weer op te kunnen pakken. 

De wetgeving zegt dat je minimaal 1 persoon BHV aanwezig dient te hebben tijdens de bedrijfsuren van de organisatie. Tevens dien je dusdanig de bhv-organisatie hebben ingericht dat de denkbare scenario's tijdens een calamiteit onder control kan worden gebracht. 

Hiervoor kunnen we als 4allsafety een goede trainingspakket aanbieden wat er nodig is binnen de organisatie. Benader ons, van belang is dat een opleiding is gevolgd die doeltreffend is. Laat de opleiding zoveel mogelijk aansluiten op de dagelijkse praktijk. 

Hier inschrijven direct mogelijk!